Pronunciation – Read Me

Pronunciation – Read Me

Pronunciation – Read Me

İngilizce’de Telaffuzun Önemi

İngilizce’de iyi bir iletişim için iyi bir telafuz gereklidir. Bölgesel ağızlar farklılıklar yaratabilir. Örneğin Amerikan İngilizcesine aşina olan biri, bir İngiliz’i anlamakta güçlük çekebilir ama düzgün bir telafuz anlatılmak isteneni anlaşılır yapabilir. Eğer konuşmacının ana dili İngilizce değilse, fonetik öğrenimiyle düzgün bir İngilizce konuşmak karşı tarafa ana dili İngilizce izlenimi verebilir. Bu da iletişim kurulan kişiyle ne söylenirse söylensin anlaşılabilineceği ve uygun cevabın verilebilineceği hissinin oluşmasına sebep olur, böylece daha sağlıklı bir iletişim olur. Telaffuzu geliştirmenin en önemli yolu dinleme ve kelimeleri sesli bir şekilde tekrar etmektir.

Doğru telaffuz, ana dili İngilizce olan birinin konuşulanı zorlanmadan tek seferde anlamasıdır. Yanlış telafuz iletişimin bozulmasına, anlaşılmaması veya anlaşılması için çok fazla çaba sarfedilmesine sebep olur. Örneğin “effect” ve “affect” gibi sesletimi birbirine çok yakın kelimelerin telafuzu doğru yapılmadığı takdirde kolayca anlam karmaşası ortaya çıkabilir.

 

Ağız

Farklı ağızların, söyleyişlerin olması; farklı telafuzları da beraberinde getirir. Mesela İngiltere’nin güney kısmında yaşayan insanların sesli harfleri uzatma gibi alışkanlıkları vardır. Veya “Amerikan sokak dili” dediğimiz ağızda konuşan insanlar kelimeleri kısaltarak konuşurlar “fo”, sho” gibi. Ana dili İngilizce olmayan ve bu ağızlara aşina olmayan insanlar bu konuşmalarda anlam eksikliği yaşarlar veya konuşulanları hiç anlayamazlar.

 

Etkiler

Kötü telafuz negatif bir ilk izlenime sebep olabilir. İngilizce’yi doğru telafuz edemeyen insanların genelde zeki olmadığı ya da kültürlü olmadığı düşünülür. Bu aynı zamanda kişinin terfi almasını veya daha iyi bir pozisyona gelmesinde ya da gelememesinde etkili bir faktör olur. Yabancı bir kuruluşta veya ülkede çalışan insanlar arasında da telafuzu iyi olmayan insanlara her zaman negatif ayrımcılık yapılır. Ama bazen katı aksan avantaj olabilir. Mesela bir Fransız restoranında Fransız aksanıyla İngilizce konuşan bir garson tercih edilebilir. Ya da belirli filmlerdeki roller Amerikan aksanıyla İngilizce konuşmamayı gerektirebilir.

 

Özellikleri

Doğru sesletim kelimeleri doğru telafuz etmeyi gerektirir. Kelimeler üzerindeki vurgular, sesin alçalması yükselmesi ve doğru ton telafuz için çok önemlidir. Konuşmacının ses tonu duyulabilecek kadar sesli aynı zamanda anlatılmak istenenle veya tepkiyle orantılı olmalıdır.

 

Değerlendirme

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi telafuz da sınıf ortamında öğrenilip geliştirilmelidir. Konuşma açık ve anlaşılır olmalıdır.

Allah zihin acikligi versin

Cengiz hoca