İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 11

Move out of my way!

Yolumdan çekil!

muv aut of may vey

Here you are

İşte buyurun (alın), işte buradasın

hıir yu ar

Can you repeat it?

Tekrar eder misin?

ken yu rıpit it

As soon as possible (A.S.A.P.)

Mümkün olan en kısa sürede

es sun es pasibıl

He paused for a reply

Cevap vermek için durdu

hi pausd for e riplay

I don’t mean it

Onu demek istemedim

ay dont miin it

Be calm!

Sakin ol!

bi kolm

Don’t be so modest

Alçak gönüllü olma

dont bi so modıst

Any thing else?

Başka bir şey var mı?

eniding els

Any day will do

Herhangi bir gün bana uğra

eni dey vil du

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 10 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 12
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği