İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 27

She has been to school

O okulda olmak zorundaydı

şi hez biin tu skul

Skating is interesting

Patenle kaymak ilgi çekicidir

skeyting iz interesting

Supper is ready at six

Akşam yemeği 6’dadır

sapır iz redi et siks

That's a terrific idea!

Bu çok güzel bir fikir, müthiş bir fikir

dets e terıfik aydia

What horrible weather!

Ne korkunç hava

vat haribıl vedır

Which would you prefer

Hangisini tercih edersiniz?

viç vuc yu priför

Does she like ice-cream?

Dondurmayı sever mi?

daz şi layk ayskrıim

First come first served

İlk gelene ilk önce hizmet edilir

först kam först sörvd

Great minds think alike

Harika zekâlar birbirine benzer

grit maynds tink elayk

He has a sense of humor

O şakadan anlar

hi hez e sens ov hümır

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 26 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 28
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği