İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 28

He is acting an old man

O yaşlı bir adammış gibi hareket ediyor

hi iz ekting en old men

He is looking for a job

İş arıyor

hi iz luking for e cab

He doesn't care about me

O beni umursamıyor

hi dazınt kerr ebaut mi

I develop films myself

Filmleri kendim banyo ediyorum

ay dıvelop fılms mayself

I felt no regret for it

Onun için pişmanlık duymadım

ay felt no rigret for it

I get up at six o'clock

Saat 6 da kalkarım

ay ged ap et siks oklok

I meet the boss himself

Patronun kendisiyle tanışırım

ay mit dı bos himself

I owe you for my dinner

Sana akşam yemeği borçluyum

ay ov yu form ay dinır

I really enjoyed myself

Gerçekten iyi eğlendim

ay rıli ıncoyıd mayself

I'm fed up with my work!

İşimden usandım

aym fed up vit may vörk

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 27 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 29
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği