İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 29

It's no use complaining.

Şikâyet etmenin bir anlamı yok

its no yus kopleyning

She's under the weather

O grip / hasta oldu

şi iz andır dı vedır

The child sobbed sadly

Çocuk üzüntüyle hıçkıra hıçkıra ağladı

dı çayıld sobd sedli

The rumor had no basis

O söylentinin asli yok

dı rümır had no beysiz

They praised him highly

Ona çok dua ettiler

dey preyz him haygli

Winter is a cold season

Kış soğuk bir mevsimdir

vintır iz e kold sizın

You can call me any time

Beni istediğin zaman arayabilirsin

yu ken kol mi eni taym

15 divided by 3 equals 5

15 i 3 e bolünce 5 olur

fiftin divaydıd bay three ekols five

All for one, one for all

Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için

oll for van, van for oll

East, west, home is best

Ne doğu ne batı evim en iyisi. (Türkçesi “evcazım evcazım sen bilirsin halcazım)

iist vest hom iz best

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 28 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 30
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği