İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 31

I'm not sure I can do it

Onu yapabilecemeğime emin değilim

aym nat şur ay ken du it

I'm not used to drinking

İçmeye alışkın değilim

aym nat yuzd tu drinkin

Is the cut still painful?

Yara hala acıyor mu?

iz dı kat stil peynful

It's too good to be true!

Gerçek olamayacak kadar iyi

its tuu gud tu bi truu

Jean is a blue-eyed girl

Jean mavi gözlü bir kızdır

Jin iz e blu ayd görl

Let's not waste our time

Zamanımızı boşa harcamayalım

lets nat weyst aur taym

May I ask some questions?

Sana birkaç soru sorabilir miyim?

mey ay esk sam kuesçıns

Money is not everything

Para her şey değildir

mani iz nat evriting

Neither of the men spoke

Her ikisi de konuşmadı

nidır /naydır of dı men spok

Stop making such a noise

Gürültü yapmayı kes

stop meyking saç e noiz

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 30 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 32
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği