İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 32

That makes no difference

Bu ayırım (fark) yapmaz

det meyks no difrıns

The price is reasonable

Fiyat uygundur

dı prays iz riiznıbl

They crowned him king

Kral ilan edildi, yüceltildi

dey kraund him king

They're in red and white

Onlar kırmızı ve beyaz giysi giyiyorlar

deyır in red end vayt

We all desire happiness

Hepimiz mutluluğu isteriz

vi ol dizayır hepinis

We just caught the plane

Uçağa şimdi yetiştik

vi cast dı koğt pleyn

What shall we do tonight?

Bu akşam ne yapacağız?

vat şel vi du tunayt

What's your goal in life?

Hayattaki amacın ne?

vats yur gol in layf

When was the house built?

Ev ne zaman inşa edildi?

ven vaz dı hauz bilt

Why did you stay at home?

Neden evde kaldın?

vay did yu stey et hom

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 31 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 33
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği