İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 33

Would you like some help?

Biraz yardım ister misiniz?

vucyu layk sam help

You mustn't aim too high

Çok yüksek amaç seçmemelisin

yu masınt eym tuu hay

You're really killing me!

Beni gerçekten öldürüyorsun

yu’r riıli killin mi

You've got a point there

İyi bir noktaya değindin

yu’v gat e point der

Being criticized is awful!

Eleştirilmek berbat bir şey

biing kritisayzd iz oful

You can't miss it

Kaçırmazsın (Bir yeri tariften sonra “kolay bulursun” anlamında)

yu kan’t mis it

Any messages for me?

Benim için mesaj var mı?

eni mesıcis for mi

Don't be so modest

Çok alçakgönüllü olma

dont bi so modıst

Don't give me that!

Atmaaa!

dont giv mi det

He is a smart boy

O zeki bir çocuk

hi iz e smart boy

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 32 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 34
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği