İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 36

He is just a child

O sadece bir çocuk

hiz cast e çayld

I can't follow you

Seni takip edemem./ Seni anlayamıyorum.

ay kant folou yu

I felt sort of ill

Kendimi hasta gibi hissettim

ay felt sort ov il

I have a good idea!

İyi bir fikrim var

ay hev e gud aydiı

It is getting cold

Hava soğuyor

itz getting kould

It seems all right

Tamam gibi gözüküyor

it siims ol rayt

It's going too far

Çok ileriye gitti

itz going tuu far

May I use your pen?

Kaleminizi kullanabilir miyim?

mey ay yuz yur pen

She had a bad cold

Onun kötü bir soğuk algınlığı var

şi hed e bed kould

A guide is speaking about the pictures

Bir rehber resimler hakkında konuşuyor

a gayd iz spiiking ebaut dı pikçırs

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 35 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 37
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği