İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 37

The answer is zero

Cevap sıfırdır

dı ensır iz ziro

What does she like?

O neyi sever?

vat daz şi layk

As soon as possible! ASAP

Mümkün olan en kısa sürede

ez suun ez pasıbl

He can hardly speak

O zorlukla konuşabilir

hii ken hardli spiik

He always exaggerates

O her zaman büyük konuşur

hi olveys ıgzacıreyts

He won an election

O seçimi kazandı

hi van en ılekşın

I’m a football fan

Ben bir futbol hayranıyım

aym e fuutbol fæn

If only I could fly

Keşke uçabilseydim

if onli ay kould flay

A girl is reading a magazine

Tembel bir kız bir dergi okuyor

e görl iz riding e megazin

That's a good idea!

Bu iyi bir fikir

detz e gud aydiı

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 36 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 38
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği