İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 40

A little bit/ a little/ somewhat

Biraz, bir dereceye kadar, bir parça

e litıl bit / e litıl / samvat

A lot of people are coming in and going out

Birçok insanlar giriyor ve çıkıyorlar

e lat of pipıl ar kaming in end going aut

Accept my request

İsteğimi kabul et

eksept may rikuest

Accidents happen every now and then

Arada sırada kazalar olur

eksidınt heppın evri nav end den

After a few minutes he came

O birkaç dakika sonra geldi

aftır e füu mınıts hi keym

Ahmet and Mehmet went home

Ahmet ve Mehmet eve gittiler

Ahmet end Mehmet vent hom

Ahmet and Zeynep are coming by train

Ahmet ve Zeynep trenle geliyor

Ahmet end Zeynep ar kaming bay treyn

Ahmet and Zeynep are going to England later

Ahmet ve Zeynep, daha sonra İngiltere’ye gidiyor

Ahmet end Zeynep ar going tu İnglınd leytır

Ahmet answered sadly

Ahmet üzgün bir şekilde cevap verdi

Ahmet ansırıd sedli

Ahmet is going with her

Ahmet, onunla gidiyor

Ahmet iz going vit hör

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 39 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 41
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği