İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 41

She has a lot of books

Onun çok kitabı var

şi hez e lot ov buks

Linda is giving empty cups to George

Linda, George’a boş fincanlar veriyor

Linda iz giving empti kaps tu George

Robert is not singing

Robert şarkı söylemiyor

Robert iz nat singin

Jack is repairing that house

Jack, şu evi tamir ediyor

Jack iz ripeıring det haus

Ahmet is sitting near the window

Ahmet pencerenin yanında oturuyor

Ahmet iz siting niır dı windou

Ahmet is standing near the table

Ahmet masanın yanında duruyor

Ahmet iz stending niır dı teybl

Ahmet is translating from Turkish into English

Ahmet, Türkçe’den İngilizce’ye çeviriyor

Ahmet iz transleyting from Turkish intu İngliş

Ahmet is writing a letter to Zeynep

Ahmet, Zeynep’e bir mektup yazıyor

Ahmet iz raytin e letır tu Zeynep

Ahmet listens to this music

Ahmet, bu müziği dinler

Ahmet lisıns tu dis müuzik

Ahmet was angry yesterday

Ahmet dün kızgındı

Ahmet vaz engri yestırdey

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 40 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 42
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği