İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 42

Ahmet’s bag is here

Ahmet’in çantası buradadır

Ahmet’s beg iz hiır

Ahmet’s ball is big

Ahmet’in topu büyüktür

Ahmet’s bol iz big

Ahmet’s book is more interesting than mine

Ahmet’in kitabı benimkinden daha enteresandır

Ahmet’s buk iz mor intresting den mayn

Linda’s pencil isn’t long

Linda’nin kalemi uzun değildir

Linda’s pensl izınt long

Linda gave it to her

Linda onu ona verdi

Linda geyv it tu hör

All children like toys

Bütün çocuklar oyuncak severler

Ol çıldırın layk toys

All I can think about is you

Tek düşünebildiğim sensin

Ol ay ken think ebaut iz yu

All I need is time

Tek istediğim zaman

Ol ay niid iz taym

All men were wearing black suits

Bütün erkekler siyah takım elbise giyiyorlardı

Ol men vör weıring blek suuts

All of my life I gave to you

Tüm hayatımı sana verdim

Ol ov may layf ay geyv tu yu

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 41 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 43
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği