İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 43

All our teachers and friends are fine

Bütün öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız iyidirler

Ol aur tiiçırs end frends ar fayn

All the books are on the shelf

Bütün kitaplar, rafın üstündedir

Ol dı buks ar on dı şelf

All the children had funny shoes

Bütün çocukların komik ayakkabıları vardı

Ol dı çıldırın hed fani şuız

All the girls studied very hard

Bütün kızlar çok sıkı ders çalıştılar

Ol dı görls stadid veri hard

All the houses are new here

Buradaki bütün evler yenidir

Ol dı hausıs ar nüv hiır

All the humans are waiting in the stop

Bütün insanlar durakda bekliyor

Ol dı huiymıns are veyting in dı stap

All the people are waiting for you

Bütün insanlar seni bekliyor

Ol dı piipl ar veyting for yu

All the roads were good and clean

Bütün yollar iyi ve temizdi

Ol dı rouds vör gud end kliin

All the women are going for a walk

Bütün kadınlar, bir yürüyüş için gidiyor

Ol dı vimın ar going for e volk

All your dreams could come true

Tüm hayallerin gerçekleşebilir

Ol yur driims kould kam truu

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 42 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 44
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği