İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 44

And I don’t know what to do

Ne yapılacağını bilmiyorum

End ay dont nou vat tu du

And no one understands you

Hiç kimse seni anlamıyor

End no van andıstend yu

And now I’m making a change

Şimdi bir degişiklik yapıyorum

End nau ay em meykin e çeynç

Another interests?

Başka ilgi alanın?

Enadır interests

Another time

Başka zaman

Enadır taym

Any student can understand this

Bunu hangi öğrenci olsa anlayabilir

Eni studınt ken andıstend dis

Anybody can do this

Bunu kim olsa yapabilir

Enibadi ken du dis

Anything can happen

Her şey olabilir

Eniting ken hepın

Anytime you want me to

Ne zaman yapmamı istersen

Enitaym yu vant mi tu

Apple-orange-melon-watermelon-grapes

Elma - portakal - kavun - karpuz – üzüm

epıl – orınc – melın -wotırmelın – greyps

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 45 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 46
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği