İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 46

Are you using the napkins?

Peçeteleri kullanıyor musun?

ar yu yuzin dı nepkins

Are you willing to try?

Denemek istiyor musun?

ar yu viling tu tray

Aren’t we eating?

Yemiyor muyuz?

arınt wi iitin

Aren’t you hungry?

Acıkmadın mı?

arınt yu hangri

Ask the man

Adama sor

esk dı men

At what street is the school located?

Okul hangi sokakta?

et vat striit iz dı skul lokeytid

Ayşe saw them

Ayşe onları gördü

Ayşe soo dem

Ayşe walked into the building

Ayşe binanın içine yürüdü

Ayşe volkd intu dı bilding

Linda is more beautiful than Selin

Linda Selin’den daha güzel

Linda iz mor büutiful den Selin

Ayşe’s is beautiful

Ayşe’nin ki güzeldir

Ayşes iz büutiful

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 44 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 47
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği