İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 47

Baby-in-arms

Ana kuzusu

beybi in arms

Bad news travels fast

Kötü haber tez yayılır

bed nüuz trevl fast

Barking dog never bites

Havlayan köpek ısırmaz

barkin dog nevı bayts

Barry does not have any hobbies

Barry’nin hiç hobisi yok

Barry daz nat hev eni hobiiz

Barry has some hobbies

Barry’nin bazı hobileri var

Barry hez sam hobiiz

Be there, for me

Orda ol, benim için

bi der, fır mi

Because of you

Senin yüzünden

bikoz ov yu

Beth or Mary will come

Beth veya Mary gelecek

Beth hor Mary vil kam

Better lose the saddle than the horse

Zararın neresinden dönülürse kardır

Better luuz dı sedl den dı hors

Bob had been resting

Bob istirahat etmekteydi

Bob hed biin resting

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 46 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 48
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği