İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 6

He has a large income

Onun kazancı çok, iyi para kazanıyor

hi hez e larç inkam

He looks very healthy

O çok sağlıklı gözüküyor

hi luks veri helti

He paused for a reply

Cevap vermek için durdu

hi pausıd for e ripley

He repaired his house

O onun evini tamir etti

hi riperd his haus

He suggested a picnic

Piknik yapmayı önerdi

hi sacestıd e piknik

Here's a gift for you

Bu senin için bir hediye, işte hediyen!

hiırs e gift for yu

How much does it cost?

O ne kadar tutuyor, maliyeti nedir?

hav maç daz it kost?

I caught the last bus

Son otobüse yetiştim

ay kout dı last bas

I could hardly speak

Zorlukla konuşabildim

ay kuld hardli sıpik

I'll have to try that

Bunu denemek zorundayım

ay ıll hev tu tray det

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 5 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 7
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği