İngilizce'de En Çok Kullanılan Cümleler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 68

Could you let me know when we get to Aksaray?

Aksaraya geldiğimizde bana haber verebilir misiniz?

kuld yu let mi nou ven get tu Aksaray

Can you tell me where to get off?

İneceğim yeri bana söyleyebilir misiniz?

ken yu tel mi ver tu get ovf

Move to the rear, please?

Arkaya ilerleyin, lütfen?

muv tu dı rıir, pliiz

Do I have to change planes?

Aktarma yapmam gerekecek mi?

du ay hev tu çeync pleyns

Is it direct?

Direk uçuş mu?

iz it dırekt

How many items of carry-on luggage are permitted?

Yanıma ne kadar el bagajı alabilirim?

hav meni aytıms ov keri on lagıc ar pörmitıd

How much luggage can I carry on?

Ne kadar bagaj alabilirim?

hav maç lagıc ken ay keri on

Is there a layover?

İki sefer arasında bekleme var mı?

i der e leyovır

How long is the layover?

Bekleme süresi ne kadar?

hav long is der leyovır

There is a one-hour layover in Ankara

Ankara'da aktarma bir saat sürecek

der iz e van auır leyovır in Ankara

İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 67 (Önceki ders)
(Sonraki Ders) İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler – 69
Geri İngilizce’de En Çok Kullanılan Cümleler

Kurs İçeriği